ที่มา : สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) (GISTDA) https://www.gistda.or.th

 แผนที่แสดงพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย

satellite images 2411 2

แผนที่แสดงพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วม ประเทศไทย

satellite images 2411 3

 

Go to top