• หน้าเเรก - 1
  • หน้าเเรก - 2
กรมชลประทาน และบริษัท ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการกรณีฉุกเฉิน (EAP) เขื่อนแก่งกระจาน เพื่อนำเสนอรายละเอียดโครงการฯ ขอบเขตของการศึกษา แผนการดำเนินงานด้านต่าง ๆ รวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ทราบ และเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อการจัดทำแผนปฏิบัติการกรณีฉุกเฉินของเขื่อนแก่งกระจาน จำนวน 2 เวที ดังนี้
  • เวทีที่ 1 จัดขึ้นเมื่อวันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียนแก่งกระจานวิทยา อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ได้รับเกียรติจากนายสุทิน ประเสริฐศักดิ์ นายอำเภอแก่งกระจาน เป็นประธานเปิดการประชุม และกล่าวรายงานโดย นายมีชัย ปฏิยุทธ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแก่งกระจาน มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 96 คน
  • เวทีที่ 2 จัดขึ้นเมื่อวันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 – 17.00 น. ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี โดยได้รับเกียรติจากนายประสูตร หอมบรรเทิง นายอำเภอท่ายาง เป็นประธานเปิดการประชุม และกล่าวรายงานโดยนายสมเกียรติ แจ่มจันทร์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเพชรบุรี มีผู้เข้าร่วมประชุม 88 คน

ทั้งนี้ทั้ง 2 เวทีมีผู้แทนกรมชลประทาน ดร.สมภพ สุจริต ที่ปรึกษาสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา กรมชลประทาน เข้าร่วมประชุมด้วย

0511 KaengKrachanDam 01 0511 KaengKrachanDam 01 0511 KaengKrachanDam 01
0511 KaengKrachanDam 01 0511 KaengKrachanDam 01 0511 KaengKrachanDam 01
0511 KaengKrachanDam 01 0511 KaengKrachanDam 01 0511 KaengKrachanDam 01
0511 KaengKrachanDam 01 0511 KaengKrachanDam 01 0511 KaengKrachanDam 01

ดาวน์โหลดโบรชัวร์

PYG Brochure ENPY Brochure EN

Go to top