• หน้าเเรก - 1
  • หน้าเเรก - 2
การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ได้มอบหมายให้กิจการร่วมค้า บริษัท ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด และ บริษัท ไพร์มสตรีท แอดไวเซอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด จัดการประชุมสัมมนาเพื่อรับฟังข้อคิดเห็นสาธารณะ ครั้งที่ 1 โครงการจัดตั้งพื้นที่บริหารจัดการยางพาราทั้งระบบ (Rubber Valley) เมื่อพุธที่ 30 มีนาคม 2565 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีนางชวรีย์ กิ่งรัตน์ ผู้อำนวยการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวรายงาน และมีนายวันสุกรี แวมามะ นายอำเภอช้างกลาง เป็นประธานกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมและเปิดการประชุม มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 213 คน (ไม่รวมการยางแห่งประเทศไทยและกิจการร่วมค้า)

{unitegallery 2022 catid=88}

 

ดาวน์โหลดโบรชัวร์

PYG Brochure ENPY Brochure EN

Go to top