• หน้าเเรก - 1
  • หน้าเเรก - 2

05 มีนาคม 2564 การประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 โครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบพัฒนาระบบประปารองรับ พื้นที่เศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเกาะช้าง ตำบลเกาะช้าง อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด

เวทีที่ 2 ณ วัดคลองพร้าว เวลา 13.30-16.30 น.

{unitegallery 2021 catid=64}

เวทีที่ 3 ณ โรงเรียนวัดบางเบ้า เวลา 17.00-20.00 น.

{unitegallery 2021 catid=65}

 

 

 

ดาวน์โหลดโบรชัวร์

PYG Brochure ENPY Brochure EN

Go to top