• หน้าเเรก - 1
  • หน้าเเรก - 2

06 พฤศจิกายน 2563 นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ กรมชลประทาน และตัวแทนกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา ประกอบด้วย ดร.ศิริลักษณ์ ชุ่มชื่น บริษัท ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด และนายพิพัฒน์ ภูมิปัญญาคุณ บริษัท สแปน จำกัด ได้ร่วมลงนามในสัญญาจ้างที่ปรึกษา โครงการศึกษาความเหมาะสมเพื่อบรรเทาอุทกภัย จ.อุบลราชธานี

{unitegallery 2020 catid=57}

 

 

 

ดาวน์โหลดโบรชัวร์

PYG Brochure ENPY Brochure EN

Go to top