• หน้าเเรก - 1
  • หน้าเเรก - 2

05 พฤศจิกายน 2563 บริษัท ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด ได้เข้าร่วมประชุมตรวจรับรายงานฉบับกลาง (Interim report) โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการกรณีฉุกเฉินของเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่ ณ กรมชลประธาน โดยมี ดร.ภัทราภรณ์ เมฆพฤกษาวงศ์ เป็นประธานในการประชุม

{unitegallery 2020 catid=55}

 

 

 

ดาวน์โหลดโบรชัวร์

PYG Brochure ENPY Brochure EN

Go to top