• หน้าเเรก - 1
  • หน้าเเรก - 2

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2559 ที่ผ่านมา คณะผู้บริหารปัญญากรุ๊ป นำทีมโดยคุณศุภชัย รักพานิชมณี ได้จัดกิจกรรมปันน้ำใจสู่สังคม “โครงการสนับสนุนโรงเรียนคุณธรรม” ให้แก่โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สำหรับการติดตั้ง Solar Cell 5 กิโลวัตต์

ติดตั้ง Solar Cell 5 กิโลวัตต์ให้แก่โรงเรียนบ้านห้วยไคร้

ติดตั้ง Solar Cell 5 กิโลวัตต์ให้แก่โรงเรียนบ้านห้วยไคร้

ติดตั้ง Solar Cell 5 กิโลวัตต์ให้แก่โรงเรียนบ้านห้วยไคร้

ติดตั้ง Solar Cell 5 กิโลวัตต์ให้แก่โรงเรียนบ้านห้วยไคร้

ติดตั้ง Solar Cell 5 กิโลวัตต์ให้แก่โรงเรียนบ้านห้วยไคร้

ดาวน์โหลดโบรชัวร์

PYG Brochure ENPY Brochure EN

Go to top