• หน้าเเรก - 1
  • หน้าเเรก - 2

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2559 ที่ผ่านมา คณะผู้บริหารปัญญากรุ๊ป นำทีมโดยคุณศุภชัย รักพานิชมณี ได้จัดกิจกรรมปันน้ำใจสู่สังคม “โครงการสนับสนุนโรงเรียนคุณธรรม” ให้แก่โรงเรียนห้วยทรายประชาสวรรค์ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ในการซ่อมหลังคาอาคารเรียนชั่วคราว

ซ่อมหลังคาอาคารเรียนชั่วคราวให้แก่โรงเรียนห้วยทรายประชาสวรรค์

ซ่อมหลังคาอาคารเรียนชั่วคราวให้แก่โรงเรียนห้วยทรายประชาสวรรค์

ซ่อมหลังคาอาคารเรียนชั่วคราวให้แก่โรงเรียนห้วยทรายประชาสวรรค์

ซ่อมหลังคาอาคารเรียนชั่วคราวให้แก่โรงเรียนห้วยทรายประชาสวรรค์

ซ่อมหลังคาอาคารเรียนชั่วคราวให้แก่โรงเรียนห้วยทรายประชาสวรรค์

ซ่อมหลังคาอาคารเรียนชั่วคราวให้แก่โรงเรียนห้วยทรายประชาสวรรค์

ซ่อมหลังคาอาคารเรียนชั่วคราวให้แก่โรงเรียนห้วยทรายประชาสวรรค์

ซ่อมหลังคาอาคารเรียนชั่วคราวให้แก่โรงเรียนห้วยทรายประชาสวรรค์

ดาวน์โหลดโบรชัวร์

PYG Brochure ENPY Brochure EN

Go to top