• ข่าวสาร
 เมื่อวันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2565 ณ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน ตำบลบ้านม้า อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้จัดกิจกรรมตรวจติดตามความก้าวหน้า ครั้งที่ 2 พร้อมทั้งเยี่ยมชมประตูระบายน้ำปากคลองสาน จุดก่อสร้างสถานีสูบน้ำและปตร.ปลายคลองแสมดำ โดยได้รับเกียรติจาก นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ กรมชลประทาน ให้การต้อนรับ จากนั้นนำทีมคณะสื่อมวลชนเยี่ยมชมพื้นที่ศึกษาโครงการ และนายนิคม สุคันธพฤกษ์ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด - บางยี่หน สรุปสภาพปัญหาการระบายน้ำของโครงการเจ้าเจ็ด-บางยี่หน แก่สื่อมวลชน รวมถึงเปิดโอกาสให้สื่อมวลชนสัมภาษณ์ และได้ซักถามข้อสงสัย โดยสื่อมวลชนที่ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรม จำนวนทั้งสิ้น 13 สื่อ
 
0524 ChaoChet 01 0524 ChaoChet 02 0524 ChaoChet 03
0524 ChaoChet 04 0524 ChaoChet 05 0524 ChaoChet 06
0524 ChaoChet 07 0524 ChaoChet 08 0524 ChaoChet 09
0524 ChaoChet 10    
Go to top