06 พฤศจิกายน 2563 นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ กรมชลประทาน และตัวแทนกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา ประกอบด้วย ดร.ศิริลักษณ์ ชุ่มชื่น บริษัท ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด และนายพิพัฒน์ ภูมิปัญญาคุณ บริษัท สแปน จำกัด ได้ร่วมลงนามในสัญญาจ้างที่ปรึกษา โครงการศึกษาความเหมาะสมเพื่อบรรเทาอุทกภัย จ.อุบลราชธานี

 

 

 

Go to top