24 กันยายน 2563 กลุ่มบริษัทปัญญา โดยบริษัท จีโอเทค พิลล่าร์ เป็นเจ้าภาพจัดเสวนา “มุดอุโมงค์คุยกัน” ครั้งที่1 เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หาข้อสรุปร่วมเกี่ยวกับ KSF ของการออกแบบ ก่อสร้าง และสัญญาก่อสร้างอุโมงค์ กับข้อมูลความรู้ดี ๆ กรณีศึกษา ปัญหาและอุปสรรค ของงานออกแบบอุโมงค์ในดินอ่อน ข้อจำกัดเเละอุปสรรคของการก่อสร้าง งานนี้ได้ ศ.ดร.นพดล เพียรเวช ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมปฐพี ดร.ธนู หาญพานิชย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านธรณีวิทยา และ ดร.สุทธิพล วิวัฒนทีปะ วิศวกรโครงสร้างอาวุโส ให้เกียรติมอบความรู้และความคิดเห็น รวมถึงบริษัทผู้เชี่ยวชาญด้านอุโมงค์ อาทิ บริษัท ยูทิลิตี้ ดีไซน์ คอนซัลแตนท์ จำกัด, บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน), บริษัท ไรท์ทันเน็ลลิ่ง จำกัด (มหาชน), บริษัท เทอราเทค ทัลเนลลิ่ง จำกัด และบริษัท ช. การช่าง จำกัด (มหาชน) ร่วมเสวนาในครั้งนี้

 

 

 

Go to top