ซ่อมหลังคาอาคารเรียนชั่วคราวให้แก่โรงเรียนห้วยทรายประชาสวรรค์เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2559 ที่ผ่านมา คณะผู้บริหารปัญญากรุ๊ป นำทีมโดยคุณศุภชัย รักพานิชมณี ได้จัดกิจกรรมปันน้ำใจสู่สังคม “โครงการสนับสนุนโรงเรียนคุณธรรม” ให้แก่โรงเรียนห้วยทรายประชาสวรรค์ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ในการซ่อมหลังคาอาคารเรียนชั่วคราว

ติดตั้ง Solar Cell 5 กิโลวัตต์ให้แก่โรงเรียนบ้านห้วยไคร้เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2559 ที่ผ่านมา คณะผู้บริหารปัญญากรุ๊ป นำทีมโดยคุณศุภชัย รักพานิชมณี ได้จัดกิจกรรมปันน้ำใจสู่สังคม “โครงการสนับสนุนโรงเรียนคุณธรรม” ให้แก่โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สำหรับการติดตั้ง Solar Cell 5 กิโลวัตต์

csr 290359004เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมา คณะผู้บริหารปัญญากรุ๊ป นำทีมโดยคุณศุภชัย รักพานิชมณี มอบสุขภาพอนามัยดีๆให้กับน้องๆนักเรียนจังหวัดราชบุรี โดยร่วมกับโครงการสนับสนุนโรงเรียนคุณธรรม ติดตั้งระบบน้ำดื่มให้แก่โรงเรียนรุจิรพัฒน์ อ. สวนผึ้ง จ.ราชบุรี

maeteep 1คุณชูลิต วัชรสินธ์ุ กรรมการบริหาร พร้อมคณะผู้บริหารและพนักงานปัญญาฯ ร่วมเป็นเจ้าภาพกิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคี ได้ร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนสร้างโรงทานและถังเก็บน้ำ ณ วัดพระธาตุม่อนทรายเหงา ตำบลแม่ตีบ อำเภองาว จังหวัดลำปาง เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2559 ที่ผ่านมา

4 1การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมกับ บริษัท ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด และบริษัทร่วม ภายใต้โครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3 ได้จัดกิจกรรม โครงการ “หอยหวานคืนถิ่น เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” เพื่อเป็นการเพิ่มปริมาณหอยหวานในบริเวณชายฝั่งทะเล เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศน์ ส่งผลให้ทรัพยากรสัตว์น้ำในธรรมชาติเพิ่มมากขึ้น

Go to top