cover newsเมื่อไม่นานมานี้มีการคาดการณ์ถึงระดับน้ำที่จะสูงมากขึ้น และมีการประเมินกันว่า “กรุงเทพฯ” และ “ปริมณฑล” จะเกิดน้ำท่วมใหญ่ จมอยู่ใต้น้ำทะเล กลายเป็นเมืองบาดาล ที่มีข้อมูลนักวิทยาศาสตร์ นักวิชาการ ต่างออกมา “ถกเถียง” ถึงความเป็นไปได้

coverเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ดร.ศิริลักษณ์ ชุ่มชื่น นำเสนอ Conceptual Master Plan การพัฒนาพื้นที่ย่านบางกะปิให้เป็น Bangkapi Smart Liveable District

climateเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 ดร.ศิริลักษณ์ ชุ่มชื่น ให้สัมภาษณ์ นสพ.ไทยรัฐ เรื่อง การปรับตัวเพื่อรับมือภัยพิบัติจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change)

CoastalDEMการเพิ่มขึ้นของระดับน้ำทะเลจะทำให้เมืองชายฝั่งจมน้ำภายในปี 2593 จริงหรือ ???

https://nyti.ms/2WG0Jcs

https://go.nature.com/2WOBPrz

อ่านรายละเอียดแปลภาษาไทยได้จาก link ข้างล่าง
Cr แปลโดย บริษัท ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด

coverเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2562 บริษัท ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 1 (ปฐมนิเทศโครงการ) โครงการศึกษาแผนการพัฒนาแหล่งน้ำและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ลุ่มน้ำคลองมะเดื่อ

coverเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2562 บริษัท ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด จัดกิจกรรมการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 โครงการศึกษาความเหมาะสมและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำรี

coverเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 ตุลาคม 2562 ดร.ศิริลักษณ์ ชุ่มชื่น กรรมการผู้จัดการบริษัท ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด ร่วมเป็นเกียรติในงานวันคล้ายวันสถาปนากรมโยธาธิการและผังเมือง ครบรอบ 17 ปี

Go to top